Podzimní výtvarná dílna 2017

Akce – Srdce pro …

Výlet Fábula 2017

Hugo a Fugo 2017

Haj husičky 13.5.2017 – Telč

Haj husičky 13.5.2017 – Kaliště

Čarodějnice 2017

Masopust 2017

« 1 z 2 »

Nabídka volné kapacity

Přestavbou prostorů naší mateřské školy vznikla v přízemí budovy nová třída, kterou jsme pojmenovali
“ U sluníček“. Budou ji navštěvovat děti mladší, tzn. 2 – 3 leté. Pro děti starší 4 – 6 leté je v provozu třída “ Berušky“.

Dětem nabízíme:

- Činnosti v souladu s ŠVP “ Tancujeme a zpíváme a přitom se rádi máme ….
- Rodinné zázemí
- Veřejnou prezentaci v horáckých krojích
- Tradiční rukodělné činnosti , práce s hlínou,slámou, makovicemi, hedvábím…. tradičním i netradičním materiálem
- Logopedická prevence u dětí předškolního věku
- Možnost individuální integrace dítěte  - autista, Downův syndrom, zrakové a sluchové postižení – za pomoci asistenta pedagoga

Z důvodu stále ještě volné kapacity přijímáme děti do mateřské školy.