Organizace dne

ORGANIZACE   DNE  V NAŠÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

 

  6.00 – 8.20 Ranní hry-   scházení dětí, zájmové aktivity, spontánní i motivované herní činnosti, případně složitější řízená činnost ( kreslení, malování, vyrábění, modelování, stříhání atd.
  8.20 – 8.45 Ranní kruh orientace v čase ( název dne, měsíce, ročního období, počasí…,  orientace v číselné řadě, opakování básničky, písničky …, vyprávění zážitků..   Denní cvičení- pohybové chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry, relaxační chvilky
  8.45 – 9.10 Hygiena, svačina
  9.10 – 9.30 Nabídka výchovně vzdělávacích činností Individuálně – podle věku a schopností dětí – činnosti rozumové, matematické, jazykové, tělesné, výtvarné, hudební, pracovní ….Logopedická prevence, skupinová, kolektivní práce dětí
  9.30 – 11.30 Hygiena, převlékání – pobyt venku seřazení, reflexní vesty, seznámení s cílem vycházky, hry na zahradě, v přírodě, vycházka s dopravními prvky, pohybové aktivity …..
  11.30 – 12.00 Příprava na oběd, oběd
  12.00 – 14.00 Příprava na odpočinek, odpočinek, spánek – poslech čtených pohádek, relaxační hudby. Respektování dětí, které neodpočívají a které spí
  14.00 – 14.20 Hygiena, svačina
  14.20 – 16.00 Odpolední činnosti – individuální práce s dětmi, volné zájmové činnosti a aktivity, řízené pedagogem, spontánní i motivované činnosti, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě MŠ, přebírání dětí zákonnými zástupci