Naše malá školička

Jsme malá vesnická školička ležící pod nejvyšším vrcholem Vysočiny – Javořice a na rozhraní kraje Vysočina a Jihočeského kraje.

Školička je zasazena do malebné přírody, která je krásná v každém ročním období.

Naše školička je jednotřídní. Navštěvují ji děti od 2 do 6 let, popřípadě děti s odkladem školní docházky. Z tohoto důvodu máme smíšené oddělení.

Součástí mateřské školy je také školní jídelna s vývařovnou, která má kapacitu 50 jídel. Naše paní kuchařka také vyváří pro cizí strávníky, kteří si odnáší jídlo v jídlonosičích.

Mottem naší mateřské školy je:
„Klidné a spokojené dítě v mateřské škole„

Jako každá mateřská škola, tak také my pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má název: „Tancujeme a zpíváme a přitom se rádi máme.“

V tomto programu se věnujeme dění kolem nás, věcem běžným, ale i těm novým a moderním. Nezapomínáme ale také na lidové zvyky, tradice a řemesla a lidové zpívání. K tomuto účelu postupně pořizujeme dětem vlastními silami horácké kroje.

Ty jarní jsme  vyzkoušeli při  vystoupení na tradičním „  V.Sousedském setkání“ a vystoupení u příležitosti 25. výročí založení firmy Stagra Studená. Děti se v nich moc líbily.

A když mohly ke svému vystoupení použít dřevěné hrábě a píšťalky,  byly spokojené a předvedly vystoupení “ Když jsem husy pásala “ s elánem. S tímto vystoupením se předvedly také v Telči, na akci “ Folklor v máji „. Jejich vystoupení se moc povedlo.

Naše mateřská škola je umístěna do starší budovy. Proto i v letošním roce pokračujeme s úpravami a renovací prostředí MŠ.  V mateřské škole byla provedena výměna oken, celá mateřská škola byla nově vymalována. Také na školní zahradě byla zabudována nová herní sestava a houpačka, za přispění dotačního programu.

Těmito úpravami se nám podařilo zmodernizovat prostředí mateřské školy. K dispozici je dětem také ložnička. Z výsledku oprav máme velikou radost.

Také třídy chceme postupně vybavit novým, pro děti zajímavým zařízením. Toto vylepšování je však závislé na finančních darech a dotacích.  Ale i tak věříme, že se nám i toto podaří vylepšit.

Přejeme si, aby nám v naší rodinné školičce bylo stále milo a příjemně. Aby ji děti a jejich rodiče navštěvovali rádi a byli s naší prací spokojeni.  Aby se nám dařilo plnit naše motto – klidné a spokojené dítě v mateřské škole.