Nabídka volné kapacity

Přestavbou prostorů naší mateřské školy vznikla v přízemí budovy nová třída, kterou jsme pojmenovali „U sluníček“.

Přestavbou prostorů naší mateřské školy vznikla v přízemí budovy nová třída, kterou jsme pojmenovali „U sluníček“. Budou ji navštěvovat děti mladší, tzn. 2 – 3 leté. Pro děti starší 4 – 6 leté je v provozu třída “ Berušky“.

Dětem nabízíme:

  • Činnosti v souladu s ŠVP “ Tancujeme a zpíváme a přitom se rádi máme ….
  • Rodinné zázemí
  • Veřejnou prezentaci v horáckých krojích
  • Tradiční rukodělné činnosti , práce s hlínou,slámou, makovicemi, hedvábím…. tradičním i netradičním materiálem
  • Logopedická prevence u dětí předškolního věku
  • Možnost individuální integrace dítěte  - autista, Downův syndrom, zrakové a sluchové postižení – za pomoci asistenta pedagoga

Z důvodu stále ještě volné kapacity přijímáme děti do mateřské školy.