Dotace

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Šablony v MŠ KALIŠTĚ I

Registrační číslo:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0001287