Organizace dne

Podívejte se na to, jaké aktivity u nás každý den probíhají.

6.00 – 9.30Spontánní hry dle volby dětí.
Pohybové a relaxační aktivity.
Didakticky zacílené frontální, skupinové a individuální činnosti.
Logopedická prevence.
8.30 - 9.00Hygiena, přesnídávka.
9.30 - 11.30Převlékání, pobyt venku.
11.30 - 12.00Hygiena, oběd.
12.00 - 12.30Hygiena, odpočinek.
Klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku.
13.30 - 14.00Hygiena, svačina.
14.00 - 16.00Odpolední zájmové činnosti.