Organizace dne

Podívejte se na to, jaké aktivity u nás každý den probíhají.

6.00 – 8.20Ranní hry - scházení dětí, zájmové aktivity, spontánní i motivované herní činnosti, případně složitější řízená činnost ( kreslení, malování, vyrábění, modelování, stříhání atd.
8.20 – 8.45Ranní kruh - orientace v čase (název dne, měsíce, ročního období, počasí…, orientace v číselné řadě, opakování básničky, písničky …, vyprávění zážitků.

Denní cvičení - pohybové chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry, relaxační chvilky
8.45 – 9.10Hygiena, svačina
9.10 – 9.30Nabídka výchovně vzdělávacích činností Individuálně – podle věku a schopností dětí – činnosti rozumové, matematické, jazykové, tělesné, výtvarné, hudební, pracovní ….Logopedická prevence, skupinová, kolektivní práce dětí
9.30 – 11.30Hygiena, převlékání - pobyt venku seřazení, reflexní vesty, seznámení s cílem vycházky, hry na zahradě, v přírodě, vycházka s dopravními prvky, pohybové aktivity …..
11.30 – 12.00Příprava na oběd, oběd
12.00 – 14.00Příprava na odpočinek, odpočinek, spánek – poslech čtených pohádek, relaxační hudby. Respektování dětí, které neodpočívají a které spí
14.00 – 14.20Hygiena, svačina
14.20 – 16.00Odpolední činnosti - individuální práce s dětmi, volné zájmové činnosti a aktivity, řízené pedagogem, spontánní i motivované činnosti, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě MŠ, přebírání dětí zákonnými zástupci