MATEŘSKÁ ŠKOLA KALIŠTĚ, okres Jihlava, příspěvková organizace

MŠ Kaliště | FotogalerieJsme malá vesnická školička ležící pod nejvyšším vrcholem Vysočiny – Javořice a na rozhraní kraje Vysočina a Jihočeského kraje.

Školička je zasazena do malebné přírody, která je krásná v každém ročním období.

Naše školička je jednotřídní. Navštěvují ji děti od 2 do 6 let, popřípadě děti s odkladem školní docházky. Z tohoto důvodu máme smíšené oddělení.

MŠ Kaliště | FotogalerieSoučástí mateřské školy je také školní jídelna s vývařovnou, která má kapacitu 50 jídel. Naše paní kuchařka také vyváří pro cizí strávníky, kteří si odnáší jídlo v jídlonosičích.

Mottem naší mateřské školy je:
Klidné a spokojené dítě v mateřské škole

Jako každá mateřská škola, tak také my pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má název: „Tancujeme a zpíváme a přitom se rádi máme.“

V tomto programu se věnujeme dění kolem nás, věcem běžným, ale i těm novým a moderním. Nezapomínáme ale také na lidové zvyky, tradice a řemesla a lidové zpívání. K tomuto účelu postupně pořizujeme dětem vlastními silami horácké kroje. Ty jarní jsme  vyzkoušeli při  vystoupení na tradičním „  IV.Sousedském setkání“ a vystoupení v Letohrádku svatého Vojtěcha v Počátkách. Děti se v nich moc líbily. A když mohly ke svému vystoupení použít dřevěné kosy, hrábě a píšťalky,  byly spokojené a předvedly vystoupení “ U rybníka “ s elánem.

MŠ Kaliště | FotogalerieNaše mateřská škola je umístěna do starší budovy. Proto jsme začali s úpravami a renovací prostředí MŠ.  V mateřské škole byla provedena rekonstrukce tříd, šatny, umývárny v přízemí a také zbudování technického zázemí. V přízemí vznikla pro děti relaxační místnost. Opravena byla také třída“ Berušky „.Těmito úpravami se nám podařilo zmodernizovat prostředí mateřské školy. Za pomoci dotace z Kraje Vysočina jsme zrekonstruovali hygienické zázemí pro děti v patře. Je větší a modernější. K dispozici je dětem také ložnička.  Z výsledku oprav máme velikou radost.

S dalšími úpravami počítáme i do budoucna.  Vyměnit stará okna a dovybavit školní zahradu novými průlezkami a houpačkami.

Také třídy chceme postupně vybavit novým, pro děti zajímavým zařízením. Toto vylepšování je však závislé na finančních darech a dotacích.  Ale i tak věříme, že se nám i toto podaří vylepšit.

Přejeme si, aby nám v naší rodinné školičce bylo stále milo a příjemně. Aby ji děti a jejich rodiče navštěvovali rádi a byli s naší prací spokojeni.  Aby se nám dařilo plnit naše motto – klidné a spokojené dítě v mateřské škole.