Od úterý 17. března 2020 do odvolání bude z preventivních důvodů uzavřena Mateřská škola Kaliště, okr. Jihlava, zřizovaná obcí Kaliště. [více informací]

Aktuality – opětovné zahájení provozu

Od 25.5.2020 bude    Zahájen provoz    MATEŘSKÉ ŠKOLY KALIŠTĚ, okr. Jihlava

Mateřská škola a její provoz se řídí standardními pravidly podle právních předpisů a zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Provozní doba MŠ bude v omezeném režimu, tj. od 6.00  do  14.30 hodin – do odvolání – další doba bude věnována desinfekci zařízení.

  • Rodiče s dětmi přijdou do MŠ s rouškami na ústech
  • Při příchodu bude ve vestibulu zařízení, dítěti změřena teplota – při zvýšené tělesné teplotě NEBUDE dítě do zařízení přijato. Rovněž při rýmě, či jinému náznaku nemoci
  • První den příchodu dítěte do MŠ zákonný zástupce vyplní a podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, kde uvádí, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění.  Podepíší také, že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách.
  • Po změření teploty si dítě převezme pověřený pracovník, který jej převleče a předá učitelce. Ta dohlédne na důkladné umytí rukou dítěte.
  • Ve třídě nebudou roušky používány. V případě jakéhokoliv náznaku vykazování některých možných příznaků COVID-19 nebo jiného onemocnění dítěte,  si všichni – děti i zaměstnanci MŠ, nasadí ihned ochranné štíty ( roušky ) a nemocné dítě bude dáno do izolace s pověřeným dozorem. Bude okamžitě informován zákonný zástupce a v nejkratší možné době si je z MŠ vyzvedne.
  • Režim dne v MŠ  se nemění.
  • Školní stravování zůstává v běžné podobě.
  • Úplata za pobyt dítěte v MŠ za měsíc květen činí polovinu dané částky – 100,- Kč.
  • V měsíci červnu bude úplata již v dané výši – 200,- Kč
  • Děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky  !!!!!!!

26.5.     Focení dětí ke konci školního roku

–   v 10.00 hod. se budou děti fotografovat.  Za příznivého počasí venku, popř. ( ve třídě ).

Rodiče je předají učitelce. Sami zůstanou venku, odděleně od dětí, s rouškami na ústech a dodrží rozestupy. Děti se vyfotografují jen jako třída a po té ihned děti, které v MŠ nejsou přihlášeny odchází.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.