Aktuality – opětovné zahájení provozu

Provoz    MATEŘSKÉ ŠKOLY KALIŠTĚ, okr. Jihlava

Mateřská škola a její provoz se řídí standardními pravidly podle právních předpisů a zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Provozní doba MŠ bude od 1.9.2020 v normálním režimu, tj. od 6.00  do  16.00 hodin.

 

Organizační hygienický plán MŠ v době koronavirové –  platný od 11.9.2020

 se kterým byli seznámeni všichni zákonní zástupci dětí prokazatelnou formou dne 10.9.2020

 

Vstup do MŠ

 • povolen zákonným zástupcům dětí

          dodavatelům MŠ

 

 • vstup povolen pouze s rouškou – dítě do 2 let roušku mít nemusí
 • zákaz pohybu cizích osob po budově MŠ
 • zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně nechodí do třídy !!!!
 • ve třídě dítě roušku nemá
 • dítě je plně zdravé
 • dítě se zelenou rýmou, teplotou, kašlem … nebude přijato
 • po vstupu do třídy si děti umyjí ruce
 • při zjištění příznaku nakažení koronavirem bude dítě separováno ve druhé třídě – s dozorem určené osoby,
 • všechny děti i zaměstnanci se budou ihned chránit rouškou.

         Ihned bude telefonicky informován zákonný zástupce, který si neprodleně dítě vyzvedne z MŠ.

 • Pokud se změní Vaše telefonní číslo, prosíme o jeho aktualizaci u p. uč.
 • 2x denně jsou prostory MŠ dezinfikovány dezinfekčními prostředky
 • v případě výskytu koronaviru budou ihned vydezinfikovány všechny prostory školy a rovněž všechny hračky.
 • odhlašování stravy dětí prosím provádět telefonicky, nejpozději do 7.00 hodin u p. kuchařky, nebo u p. učitelek – tel. číslo je uvedeno na nástěnce
 • pokud dítě onemocnění prodělá, bude do MŠ přijato jen s doporučením lékaře.
 • máte-li nejasné podezření na chřipku, ponechejte si dítě raději doma v domácím ošetřování.

 

NAŘÍZENÍ  PLATÍ  DO  ODVOLÁNÍ

 

 • Režim dne v MŠ  se nemění.
 • Školní stravování zůstává v běžné podobě.

 

 


 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.